Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Contacte CAT | ESP

Estructura organitzativa


Som una Fundació Cívica això vol dir que, a diferència d’altres fundacions, el nostre model de pressa de decisions es basa en la participació ciutadana.

organigrama_fundacio_cat

Patronat. És l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals

Àgora Ciutadana. Es l’òrgan de participació ciutadana format per veïns i veïnes del Prat provinents de diferents sectors de la ciutat: culturals, professionals, empresarials, associatius,...

  • Esta format, com a màxim, per 100 membres.
  • Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any. Valoren la feina feta de la fundació, fan suggeriments i propostes al Patronat.
  • Els seus membres poden participar en els diferents grups de treball creats per impulsar les àrees d’actuació de la Fundació.
  • Pot proposar fins un 40% dels membres del patronat, el 20% de la part associativa (persones jurídiques) i el altre 20% de la part ciutadana (persones físiques).

Consell Assessor. Format per persones representatives del món cultural, social, acadèmic, econòmic, o qualsevol altre sector, tant de la ciutat del Prat com de la resta del món, que puguin col·laborar amb la Fundació i assessorar-la per tal d’assolir els objectius fundacionals. Tindrà una funció de caràcter consultiu.

Grups/comissions de treball. El seu objectiu es impulsar les diferents àrees d’actuació de la Fundació. És el patronat el qui decideix la seva constitució, durada, funcions i facultats. Estarà format per membres del Consell Ciutadà, del Consell Assessor, del mateix patronat o qualsevol persona que el patronat cregui oportú.


Comparteix-ho!

Comparteix-ho a Facebook Comparteix-ho a Twitter Comparteix-ho a Linkedin

Vostè accepta que les seves dades personals siguin incorporades en la bases de dades de titularitat de Fundació Cívica Esperanzah amb domicili a El Prat de Llobregat, Riu Llobregat, 47, 08820, BARCELONA, en tot cas, i en qualsevol moment hi podrà rectificar, modificar o cancel•lar les dades proporcionades mitjançant correu electrònic dirigit a info@fundacionesperanzah.org.

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics, o si s'escau, d'impresos descarregables posats a disposició de les persones registrades, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre a sol•licituds d'informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o a qualsevol servei o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts per la Fundació Cívica Esperanzah.

Segons marca la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 12/1999 de 13 de desembre i la seva posterior Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre) i la Llei 32/2010 de l'1 d'Octubre de l'autoritat catalana de protecció de dades. Les seves dades formaran part dels fitxers registrats al nostre nom a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.