Segueix-nos a Youtube Segueix-nos a Instagram Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Contacte CAT | ESP

Estructura organitzativa


Som una Fundació Cívica això vol dir que, a diferència d’altres fundacions, el nostre model de pressa de decisions es basa en la participació ciutadana.

organigrama_fundacio_cat

Patronat. És l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals

Àgora Ciutadana. Es l’òrgan de participació ciutadana format per veïns i veïnes del Prat provinents de diferents sectors de la ciutat: culturals, professionals, empresarials, associatius,...

  • Esta format, com a màxim, per 100 membres.
  • Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any. Valoren la feina feta de la fundació, fan suggeriments i propostes al Patronat.
  • Els seus membres poden participar en els diferents grups de treball creats per impulsar les àrees d’actuació de la Fundació.
  • Pot proposar fins un 40% dels membres del patronat, el 20% de la part associativa (persones jurídiques) i el altre 20% de la part ciutadana (persones físiques).

Consell Assessor. Format per persones representatives del món cultural, social, acadèmic, econòmic, o qualsevol altre sector, tant de la ciutat del Prat com de la resta del món, que puguin col·laborar amb la Fundació i assessorar-la per tal d’assolir els objectius fundacionals. Tindrà una funció de caràcter consultiu.

Grups/comissions de treball. El seu objectiu es impulsar les diferents àrees d’actuació de la Fundació. És el patronat el qui decideix la seva constitució, durada, funcions i facultats. Estarà format per membres del Consell Ciutadà, del Consell Assessor, del mateix patronat o qualsevol persona que el patronat cregui oportú.


Comparteix-ho!

Comparteix-ho a Facebook Comparteix-ho a Twitter Comparteix-ho a Linkedin
>